Leve EKT

Vil du være med på å redde EKT?

Torsdag 11 juni klokken 15.30 må du være utenfor rådhuset. Da leveres listene med underskrifter til bystyret. Foreldre, elever og dyr kommer til å være med på overleveringen, sammen med alle andre som vil redde EKT. Vi leverer underskriftslistene som et innbyggerinitiativ, for å få kommunen til å behandle forslaget om å gi EKT økonomisk grunnlag for fortsatt drift.

Som frivillig, og med barn i rideskolen, ser vi nesten daglig hva EKT står for, og hva de sliter med. Det er så mange ting de vil tilby, reparere, eller forbedre, men ikke kan – fordi det ikke fins midler til det. De fortviler når de må sette opp priser, for det er en del av intensjonen til stedet at det skal være et tilbud også til de som ikke har så mye. Når foreldre snur i døra fordi det koster for mye, da gjør det vondt. EKT handler ikke om fortjeneste, det er en idealistisk drevet plass. Det er et tilbud til befolkningen like mye som skulpturparken, holmenkollen og museene. Det drives og støttes av mennesker som elsker ridning og dyr, ikke av spekulanter og kremmere.

Siden EKT startet for over 60 år siden, hadde de et tett samarbeide med Oslo kommune fram til 2004. Kommunen så fra starten av nytten i at innbyggerne hadde dette tilbudet. Etter å ha gledet mange barn og voksne i flere generasjoner, kan det nåværende bystyret sette kroken på døra for idyllen på Ekeberg. De mener EKT heller bør sette opp prisene, og kutte på utgiftene, enn å ytterligere belaste kommunen økonomisk. Noe som vil redusere kvaliteten, og utestenge mange familier som ikke er velstående. EKT er allerede på bristepunktet med lave lønninger, og er sterkt avhengig av frivillige for å gå rundt økonomisk.

Nå maner vi de borgerlige politikerene i bystyret til å bruke hodet og hjertet, og ikke bare tenke fortjeneste. Vi som vil ha et levende EKT, også for neste generasjon, ber om at kommunen revurderer sin holdning. Ikke bare betal lånet på ridehuset, men øk støtten til drift også. Mange av opposisjonspartiene har vist sin støtte til EKT, men det er partiene i bystyret som avgjør.

Oslo kommune kan betale TV2 og Disney over 40 millioner for et engangs skistevne i byen. Samtidig risikerer et tradisjonsrikt sted der 100 000 besøkende hvert år møter norske gårdsdyr å bli stengt. Et sted der barn av alle sosiale lag får glede av å ri, være sammen med dyr, og ikke minst den viktige terapiridningen for handikappede. Det er snakk om småpenger, om man ser hva kommunen får igjen for investeringen. Det er en skam!

Så, bli med på torsdag klokken halv fire. Leve EKT!

Del dette:

EKT sliter med store utgifter

EKT går med så mye underskudd at de står i fare for å gå konkurs. Spesielt er det et lån som tynger. Men generelt er utgiftene større enn inntektene, derfor er situasjonen kritisk, selv uten lånet.  EKT har søkt kommunen om økt støtte i flere år, men nå kan de ikke vente lenger.

Men nå har noen politikere oppdaget at EKT kan forsvinne, og her tar Bjørnar Moxnes fra rødt saken opp i bystyret den 25 mars 2015.

 

Litt om lånet det er så mye snakk om:

EKT rideskole og husdyrpark er et samarbeidsprosjekt mellom familien Thorson Falch og Oslo kommune. Bygningene og tomten er ikke noe EKT eier, det er det Oslo kommune som gjør. EKT disponerer området bare så lenge festeavtalen gjelder. Oslo kommune betalte det meste av utgiftene for oppgradering/nytt ridehus, men det var ikke nok. Arbeidene ble dyrere enn først antatt, men EKT fikk ikke mer i støtte og måtte ta opp et lån selv. Oslo kommune tilbød å stille en simpel garanti* for lånet EKT tok opp for å kunne fullføre oppgraderingen det utslitte ridehuset. Det ble et både dårlig og dyrt lån. Slik situasjonen er nå må enten kommunen hjelpe EKT med dyre renter og avdrag, eller la EKT gå konkurs. Om EKT går konkurs, må kommunen uansett oppfylle garantistansvaret og betale lånet

* Oslo kommunes garanti fortjener ikke den juridiske termen kausjonist. Det hefter lett ved det som heter selvskylder-kausjonist og er noe helt annet enn «simpel garanti» som er det EKT har fått. Dette er en juridisk garantiform som krever at skylder må gå konkurs for at garantien skal utløses.

Endret 26 mars kl. 12.56, med en forklaring av «simpel garanti»

Del dette: