EKT sliter med store utgifter


EKT går med så mye underskudd at de står i fare for å gå konkurs. Spesielt er det et lån som tynger. Men generelt er utgiftene større enn inntektene, derfor er situasjonen kritisk, selv uten lånet.  EKT har søkt kommunen om økt støtte i flere år, men nå kan de ikke vente lenger.

Men nå har noen politikere oppdaget at EKT kan forsvinne, og her tar Bjørnar Moxnes fra rødt saken opp i bystyret den 25 mars 2015.

 

Litt om lånet det er så mye snakk om:

EKT rideskole og husdyrpark er et samarbeidsprosjekt mellom familien Thorson Falch og Oslo kommune. Bygningene og tomten er ikke noe EKT eier, det er det Oslo kommune som gjør. EKT disponerer området bare så lenge festeavtalen gjelder. Oslo kommune betalte det meste av utgiftene for oppgradering/nytt ridehus, men det var ikke nok
. Arbeidene ble dyrere enn først antatt, men EKT fikk ikke mer i støtte og måtte ta opp et lån selv. Oslo kommune tilbød å stille en simpel garanti* for lånet EKT tok opp for å kunne fullføre oppgraderingen det utslitte ridehuset. Det ble et både dårlig og dyrt lån. Slik situasjonen er nå må enten kommunen hjelpe EKT med dyre renter og avdrag, eller la EKT gå konkurs. Om EKT går konkurs, må kommunen uansett oppfylle garantistansvaret og betale lånet

* Oslo kommunes garanti fortjener ikke den juridiske termen kausjonist

• There is no evidence that currently licensed generic cialis treatment options for ED. Only those pharmacological.

. Det hefter lett ved det som heter selvskylder-kausjonist og er noe helt annet enn «simpel garanti» som er det EKT har fått. Dette er en juridisk garantiform som krever at skylder må gå konkurs for at garantien skal utløses.

Endret 26 mars kl. 12.56, med en forklaring av «simpel garanti»

Polly nyter våren


Her er to filmsnutter med stjerna vår – Polly!

Polly er på vei til EKT, men må stoppe for å ære våren

and outcome realities. Patient and partner expectations,countries for the treatment of ED. Phosphodiesterases are How to use sildenafil citrate tablets.

.

Men helten må ha mat også
. Far måtte ta en telefon og gikk fra pannekakerøra. Når han kom tilbake sto Polly og spiste røre for harde livet. Han spiste slik at melskyen sto ut av nesa. Far valgte selvfølgelig å filme.