Leve EKT

Vil du være med på å redde EKT?

Torsdag 11 juni klokken 15.30 må du være utenfor rådhuset. Da leveres listene med underskrifter til bystyret. Foreldre, elever og dyr kommer til å være med på overleveringen, sammen med alle andre som vil redde EKT. Vi leverer underskriftslistene som et innbyggerinitiativ, for å få kommunen til å behandle forslaget om å gi EKT økonomisk grunnlag for fortsatt drift.

Som frivillig, og med barn i rideskolen, ser vi nesten daglig hva EKT står for, og hva de sliter med. Det er så mange ting de vil tilby, reparere, eller forbedre, men ikke kan – fordi det ikke fins midler til det. De fortviler når de må sette opp priser, for det er en del av intensjonen til stedet at det skal være et tilbud også til de som ikke har så mye. Når foreldre snur i døra fordi det koster for mye, da gjør det vondt. EKT handler ikke om fortjeneste, det er en idealistisk drevet plass. Det er et tilbud til befolkningen like mye som skulpturparken, holmenkollen og museene. Det drives og støttes av mennesker som elsker ridning og dyr, ikke av spekulanter og kremmere.

Siden EKT startet for over 60 år siden, hadde de et tett samarbeide med Oslo kommune fram til 2004. Kommunen så fra starten av nytten i at innbyggerne hadde dette tilbudet. Etter å ha gledet mange barn og voksne i flere generasjoner, kan det nåværende bystyret sette kroken på døra for idyllen på Ekeberg. De mener EKT heller bør sette opp prisene, og kutte på utgiftene, enn å ytterligere belaste kommunen økonomisk. Noe som vil redusere kvaliteten, og utestenge mange familier som ikke er velstående. EKT er allerede på bristepunktet med lave lønninger, og er sterkt avhengig av frivillige for å gå rundt økonomisk.

Nå maner vi de borgerlige politikerene i bystyret til å bruke hodet og hjertet, og ikke bare tenke fortjeneste. Vi som vil ha et levende EKT, også for neste generasjon, ber om at kommunen revurderer sin holdning. Ikke bare betal lånet på ridehuset, men øk støtten til drift også. Mange av opposisjonspartiene har vist sin støtte til EKT, men det er partiene i bystyret som avgjør.

Oslo kommune kan betale TV2 og Disney over 40 millioner for et engangs skistevne i byen. Samtidig risikerer et tradisjonsrikt sted der 100 000 besøkende hvert år møter norske gårdsdyr å bli stengt. Et sted der barn av alle sosiale lag får glede av å ri, være sammen med dyr, og ikke minst den viktige terapiridningen for handikappede. Det er snakk om småpenger, om man ser hva kommunen får igjen for investeringen. Det er en skam!

Så, bli med på torsdag klokken halv fire. Leve EKT!